יוסף

פורטרייטים
2014
Oil on Canvas
200x150 cm

Joseph

Portrait
DDP089
oil on canvas
200x150 cm