חמור בקירקס

שונות
2014
Oil on Canvas
140X100 cm

Circus Donkey

Miscellaneous
DDD008
Acrylic and oil on canvas
140X100 cm