תאומים

קנבס בתנועה
2014
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass
*אפשר להדפיס בכל גודל

Twins

Canvas - The Movement
CV062
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size