מתוך מים ואש

קנבס בתנועה
2014
Acrylic and body paints on canvas, printed on Perspex
*אפשר להדפיס בכל גודל

Out of Water and Fire

Canvas - The Movement
CV082
Acrylic and body paints on canvas, printed on Perspex
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size