מביט לאופק

קנבס בתנועה
2014
Acrylic and body paints on canvas, printed on Perspex
*אפשר להדפיס בכל גודל

Looking Over the Horizon

Canvas - The Movement
CV044A
Acrylic and body paints on canvas, printed on Perspex
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size