עטור מצחך

קנבס בתנועה
2014
Acrylic on Canvas printed on Glass
140 X 140
*אפשר להדפיס בכל גודל

Crowned Forehead

Canvas - The Movement
CV 005
Acrylic on Canvas printed on Glass
140 X 140
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size