עטוף ברחמים

קנבס בתנועה
2014
Acrylic on Canvas printed on Perspex
120 x 200
*אפשר להדפיס בכל גודל

Wrapped In Sorrow

Canvas - The Movement
CV 054
Acrylic on Canvas printed on Perspex
120 x 200
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size