קרני שמש במים

קנבס בתנועה
2014
Acrylic on Canvas printed on Perspex
*אפשר להדפיס בכל גודל

Sun Rays in Water

Canvas - The Movement
CV 045
Acrylic on Canvas printed on Perspex
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size