רק לרגע

קנבס בתנועה
2014
*אפשר להדפיס בכל גודל

Just For A Moment

Canvas - The Movement
CV 042
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size