מביט לאופק

קנבס בתנועה
2014
Acrylic on Canvas printed on Perspex
140 x 190
*אפשר להדפיס בכל גודל

Looking Over The Horizon

Canvas - The Movement
CV 044A
Acrylic on Canvas printed on Perspex
140 x 190
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size