קרע

קנבס בתנועה
2014
*אפשר להדפיס בכל גודל

Disunite

Canvas - The Movement
CV 038
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size