לוסי בשמיים

קנבס בתנועה
2014
Acrylic on Canvas printed on Perspex
150 X 150
*אפשר להדפיס בכל גודל

Lucy In The Sky

Canvas - The Movement
CV 008
Acrylic on Canvas printed on Perspex
150 X 150
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size