אריה אדם

קנבס בתנועה
2014
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass
140X140 cm
*אפשר להדפיס בכל גודל

The Lion Man

Canvas - The Movement
CV 001
Acrylic and body paints on canvas, printed on glass
140X140 cm
Photograped by
Omer Ga'ash
* Can be printed in any size